Az oktatási programról

admin

Indulásunk óta

0
óvodás játszott velünk
0
egyetemista hallgatta az órákat
0
iskolás tanult velünk
0
pedagógust vontunk be a szemléletformálásba

Indulásunk óta

0
óvodás játszott velünk
0
iskolás tanult velünk
0
egyetemista hallgatta az órákat
0
pedagógust vontunk be a szemléletformálásba

Számos kognitív tudományterülettel foglalkozó tanulmány támasztja alá, hogy a gyermekkorban könnyebben fogadunk be új ismereteket, illetve ezek az információk könnyebben válnak mindennapi gyakorlattá felnőtt korunkhoz képest. Emiatt az élet korai szakaszában törekedni szükséges széleskörű ismeretátadásra, amely értelemszerűen magába foglalja az élelmiszerek beszerzésével, tárolásával, feldolgozásával kapcsolatos ismereteket, vagyis az élelmiszerpazarlást megelőző helyes szokások elsajátítását is. A kisgyermekek elérése nem csak a felnövekvő nemzedék felnőttkori viselkedésére van hatással, hanem megfelelő eszközök alkalmazásával a szülőket, a család felnőtt tagjait is elérjük. Ez utóbbi ugyan nem minden esetben jár tartós attitűdváltozással, de közvetett eredmények rendkívül gyorsan és költséghatékonyan elérhetők.

A NÉBIH Maradék nélkül programja ezért kiemelten fontos célként kezeli az élelmiszerpazarlás megelőzésére vonatkozó tudatosság növelését az általános iskolások körében is egy erre a célra kidolgozandó iskolai program segítségével.

Az Iskolai Program magába foglalja az ismeretbővítéshez szükséges tananyagok fejlesztését és az ismeretek elsajátítását ellenőrző specifikus online kvízjátékok megszervezését és lefolytatatását is. Ezen kívül a kvíz verseny legeredményesebb tanulói részére egy nyári tábor megszervezésére is sor kerül, amely során a gyerekek játékos formában tudják elsajátítani az élelmiszerhulladék megelőzésével kapcsolatos jó gyakorlatokat.

Pillanatképek a programból